Algemene voorwaarden

Artikel 1. Verkoopsovereenkomst

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.chocolique.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen.
Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Verkoper Chocolique is een BVBA ACM Design en is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer 0699.444.333 Het BTW nummer is BE0699.444.333
Telefoonnummer 089 30 44 84 Emailadres: info@chocolique.be
Toepassing elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
Een bestelling die nog niet betaald is kan geannuleerd worden door ons daarvan op de hoogte te brengen via email, dit zonder extra kosten.
Artikel 2. Verzendings- en afhaalopties
2.1. Verzendkosten
De verzendkosten voor levering binnen België en Nederland bedragen 11 euro. Verzending is gratis vanaf een bestelbedrag van €300.
2.2. Leveringstermijn
De leveringstermijn bedraagt maximaal 10 werkdagen na ontvangst van betaling. Mocht de vooropgestelde leveringstermijn niet gehaald worden, dan wordt de klant daarover geïnformeerd. Het niet nakomen van de vooropgestelde leveringstermijn geeft nooit recht op een schadevergoeding.
2.3. Aansprakelijkheid bij vertraging, verlies of transportschade
2.3.1. Vertragingen tijdens het transport
De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Chocolique kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij het transport.
2.3.2. Verlies
Overeenkomstig de wet "verkoop op afstand" is Chocolique als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de verzending mail.
2.3.3. Transportschade
Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd, we zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige schade. Dit kan via email, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u heeft vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is. Retourzendingen dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus ook nooit een zending op eigen initiatief terug naar ons. U kunt meer lezen over retourneren van artikelen in artikel 4 van onze voorwaarden.
2.4. Afhaalmogelijkheden
Afhalen van artikelen kan gebeuren na afspraak te Europalaan 66, 3650 Dilsen-Stokkem
Artikel 3. Betaling
3.1. Online betaalmethoden
Een online betaling (Paypal, Bancontact, Overboeking, Belfius Direct Net, Visa, Ideal, Mastercard) is kosteloos voor de klant en snel. Uw betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook meteen verzenden.
3.2. Overschrijving
Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de factuur, binnen de tien dagen over te schrijven op onze rekening met vermelding van het ordernummer.
Artikel 4 - Reclamaties en retourneren van aangekochte artikelen
4.1. Bent u niet tevreden over uw aankoop, dan bieden wij u de mogelijkheid ons uw bestelling, met uitzondering van depersonaliseerde artikelen en voedingswaren, binnen een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk (via email) en vooraf op de hoogte te brengen. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van uw ordernummer. Retourzendingen gebeuren op risico van de verzender, in dit geval de klant. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd!
4.2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 4.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Brengt u het artikel persoonlijk terug, dan betalen wij het bedrag terug bij afleveren van het artikel. Verzendingskosten voor de retourzending worden niet terugbetaald.
4.3. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade of gebruiks-slijtage aangebracht door schuld anders dan Chocolique of de leverancier van het artikel.
4.4. Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Controleer uw zending dan ook dadelijk na ontvangst! Stelt u toch schade vast aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Tracht nooit een beschadigd artikel zelf te repareren! Gooi nooit de postverpakking of de verpakking van het artikel weg vooraleer u heeft vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren! Wij laten u via email weten hoe de retourzending moet verlopen.
Artikel 5 - Artikelprijzen en -informatie
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief BTW, exclusief verzendingskosten. Wij trachten onze artikelbeschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie aangaande de artikelen zoals afmetingen en gewichten, betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. U kunt steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
De eindaansprakelijkheid voor al onze artikelen berust bij de fabrikant. Bij eventuele problemen met een artikel vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing.
Gebruik van afbeeldingen voor eigen ontwerp
Wanneer door de klant bestanden aangeleverd worden voor het bedrukken van artikelen met een eigen ontwerp, dan verklaart de klant het recht te hebben dit ontwerp te mogen gebruiken, hetzij door zelf eigenaar te zijn van het ontwerp, hetzij door de toestemming gekregen te hebben van de eigenaar. Chocolique kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor copyrightclaims met betrekking tot ontwerpen door de klant aangeleverd.
Artikel 7 – Privacy
Chocolique maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internet gebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Chocolique zal uw klant gegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door Chocolique om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen, dit enkel indien u daar bij uw inschrijving uitdrukkelijk om verzoekt door inschrijving voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de verwerkig van de bestelling (transport bijvoorbeeld). Uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Alle communicatie van persoonsgegevens via de browser wordt versleuteld met behulp van SSL (Secure Socket Layer).
Op uw verzoek zal Chocolique uw klant gegevens uit de database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw (betalings-)verplichtingen. Indien gewenst kunt u on-line uw gegevens wijzigen. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Chocolique heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Chocolique houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internet site in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren.
Artikel 8 – Eigendomsrecht
Chocolique blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 9 - Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Chocolique en opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.